CONTACT US
gzyh188@yehuanpackaging.com
Miku Zhang:+86-153 6084 5320
Room 1203, Liyuan Real Estate Center, No. 68,
Wanbo 4th Road, Panyu District, Guangzhou City,
Guangdong Province